שיקום מאסף שפכים ראשי

בוצע שיקום למאסף ראשי בכניסת השפכים למט"ש בקוטר 2 מטר ובאורך 240 מטר.

השיקום כלל בין השאר:

  1. ביצוע שטיפה בלחץ גבוה

  2. ניקוי חול למוטות הזיון

  3. הוספת מוטות זיון

  4. שיקום הביטון

עם סיום הפרויקט המאסף יוכל להמשיך לפעול למשך שנים רבות.