שינויים באגני השיקוע הראשוני

 
 
 
 

חברת התכנון בדקה באמצעות מודלים הידראוליים את זרימת השפכים והבוצה באגני השיקוע הראשוניים.

בהתאם למודלים אלו המליצה חברת התכנון להוסיף 2 חוצצים באגן שיקוע ראשוני:

-          חיץ לבידוד השפכים הנכנסים מעוקת הבוצה

-          חיץ לשבירת אנרגיית השפכים הנכנסים

מטרת הוספת החוצצים היא לשפר את הביצועים של האגנים והגדיל את ריכוז המוצקים בבוצה הגולמית.

האיגוד ביצע את השינוי ההנדסי המומלץ באגן מספר 6, שישמש כפיילוט לצורך בדיקת התועלת התהליכית מביצוע השינויים ההנדסיים.

 
חוצצים בשיקוע ראשוני