שדרוג מתקן ייבוש והסמכה

 
 
 
בוצע שדרוג למתקן ייבוש והסמכה שכולל בין היתר: הוספת מדי ספיקה לפולימרים, הוספת מדי ספיקה למי מיהול, שדרוג מערכות המסת הפולימרים והחלפת צנרת פולימרים ומי מיהול.

הוחלפו קירות איסכורית והותקנה רצפה נגד החלקה.

השיפורים הנ"ל יסייעו בהפעלת מכונות הייבוש וההסמכה באופן מיטבי.