צנטריפוגה חדשה

 
 

בשנת 2015 בוצע מכרז לרכישת צנטריפוגה נוספת שתאפשר לאיגוד לטפל בכמות גדולה יותר של בוצה, בכדי לתת מענה לספיקת השפכים שצפויה לגדול בשנים הקרובות. סחיטת הבוצה הינה פעולה חשובה מאוד בסיום תהליך הטיפול בבוצה וחייבת להימשך ברצף.

הצנטריפוגה מחליפה ציוד ישן ובלוי מסוג מסנן סרט לחץ. בנוסף הותקנה מערכת הכנת פולימרים שכוללת מיכלים, משאבות ובוחשים המפוקחים באמצעות הבקרה. המערכת המבוקרת מזריקה את הפולימרים ישירות למערך סחיטת הבוצה.