סינון מי קולחין

מתקן פיילוט לסינון מי קולחין
 

במהלך שנת 2011 הופעל במכון הטיהור מתקן חלוץ לסינון מי קולחין בשיטת מסנן חול גרביטציוני (ראה תמונה).

המסננים הגרביטציוניים הינם מיכלים גבוהים המכילים שכבות של מצעי סינון העשויים להכיל גרגרי קוורץ, בזלת, אנטרציט וכד'.

זרימת מי הקולחין מתבצעת מלמעלה למטה בכוח הגרביטציה, כאשר המצע מסנן את המוצקים המרחפים.

מי הקולחין המסוננים נאספים במערכת איסוף בתחתית המסנן ומוזרמים למיכל איסוף.

המסקנה שהתקבלה באיגוד לאחר הרצת המתקן הניסיוני למשך תקופה של כחצי שנה היא שהטכנולוגיה הזו מתאימה למט"ש חיפה והקולחין המסוננים עומדים בדרישות המפורטות בתקנות החדשות לאיכות מי קולחין.

האיגוד מקדם הקמה של מתקן הסינון לטיפול בכל כמויות הקולחין המופקים במכון הטיהור.

 
 
מתקן פיילוט לסינון מי קולחין
         

 
 
             מתקן פיילוט לטיפול בשפכים בריאקטור ביולוגי מסוג MBR
 

במהלך שנת 2013 מופעל במכון הטיהור מתקן חלוץ לטיפול בשפכים בתהליך ביולוגי המתבסס על שימוש בממברנות.

מטרת הפיילוט הנה לבחון את התאמת הטכנולוגיה הנ"ל לטיפול בשפכים הנקלטים במט"ש חיפה ובדיקה האם הקולחים המופקים במתקן עומדים בכל דרישות האיכות המפורטות בתקנות החדשות לאיכות מי קולחין.

בריאקטור ביולוגי ממברנלי הפרדת המוצקים מהקולחים מתבצעת בממברנות במקום שיקוע שניוני.

לשיטה זו מספר יתרונות:

בעוד שהשיקוע השניוני מגביל את ריכוז המוצקים באגן אוורור, הסינון הממברנלי מאפשר ריכוז מוצקים גבוה פי 2-3 וכך ניתן להקטין את נפח אגן האוורור. קולחי ה MBR הם באיכות מעולה ואין צורך בסינון נוסף.

מעבר הקולחים דרך הממברנה מוריד בצורה משמעותית את כמות החיידקים בקולחים ומפחית את מנת החיטוי הנדרשת.

בהתאם לתוצאות מתקן החלוץ יוחלט בעתיד האם הטכנולוגיה הנ"ל מתאימה לצורכי האיגוד.