מערכת אוורור במרתפים

 
 
 

הותקנו 5 מפוחי אוויר חדשים לצורך אוורור המרתפים באגני ההתעכלות ובתחנת הכח.

באמצעות מפוחי האוויר החדשים תשופר איכות האוויר במרתפים לטובת עובדי האיגוד.

מערכות האוורור החדשות יעמדו בכל דרישות הבטיחות המחמירות, לפיהם יש לבצע לפחות 6 החלפות אוויר בשעה.