מיחשוב תכניות הנדסיות

 
 
 
 

תכניות הנדסיות ושרטוטי נייר משנות החמישים ועד שנות התשעים נסרקו ושולבו במערכת של מאגר נתונים הנדסי גאוגרפי (GIS). כמו כן שולבו במערכת זו גם קבצי שרטוטים מתוכנת AUTOCAD.

מערכת GIS מאפשרת נגישות קלה למידע הנדסי ומאפשרת איתור מהיר של תשתיות הטמונות בקרקע מכון הטיהור באמצעות שכבת תצלום אויר של המכון המוטמע גם כן עם השרטוטים. מאגר הנתונים החדש מייעל במידה רבה את כל עבודות התשתית הנעשות בתחום המכון.

האיגוד מקדם ביצוע פרויקט למחשוב של כל התכניות ההנדסיות של כל הצנרות והמתקנים במכון הטיהור.

באמצעות מערכת מידע בשילוב GIS כל התכניות ההנדסיות יהיו נגישות ונוכל לקבל את כל המידע הנדרש באופן מהיר וזמין.