טוחן סמרטוטים חדש

 
 
 
בשנת 2015 הותקנו טוחני סמרטוטים במקום מסנני סמרטוטים בצנרת הזנת בוצה לצנטריפוגות.

המכשיר משפר יעילות הפעלת הצנטריפוגות, משפר את תנאי ההיגיינה של העובדים.

פעם - הבוצה הייתה זורמת אל הצנטריפוגה, והסמרטוטים נעצרים במסנן. פעם ביום, עוצרים את הצנטריפוגה והפועלים פותחים את מכסה המסנן ומוציאים את הסמרטוטים.

היום - הסמרטוטים נטחנים בטוחן הסמרטוטים ונכנסים לצנטריפוגה עם הבוצה. הצנטריפוגה פועלת ללא הפוגה מכיוון שאין צורך להוציא את הסמרטוטים מהמסנן.