התקנת מכונת הסמכה

 
 
 

בכדי להתאים את מכון הטיהור לספיקות השפכים הגדלות הותקנה מכונה להסמכת בוצה נוספת מסוג GBT- Gravity Thickener Belt של חברת Klein. תפקיד המכונה הוא להסמיך בוצה ביולוגית עודפת מתהליך הבוצה המשופעלת, וע"י כך להפחית את כמות הבוצה המועברת לתהליך ייצוב באגני התסיסה האנאירוביים.

למכונה החדשה ספיקה של 140 מק"ש בוצה.

המכונה קולטת בוצה שניונית בריכוז % 0.5 ומסמיכה אותה לריכוז של % 5. המכונה הופעלה בשנת 2014 ועובדת לשביעות רצוננו.