ארכיב ממוחשב

 

האיגוד החל בפרוייקט הקמת מערכת ארכיב ממוחשב לכלל המסמכים באיגוד.

לטובת הפרוייקט נרכשו תוכנה וציוד ייעודי מהטובים בשוק .

באמצעות המערכת הממוחשבת החדשה תהיה אפשרות לאחסן ולאתר באופן מהיר את כל המסמכים הדורשים אחסנה בארכיב ולחסוך בנפח אחסנה.

מטרה נוספת היא להכין תשתית לעבודה "ללא נייר" (paperless) ולהימנע משימוש בנייר שלא לצורך ולתרום לאיכות ושימור הסביבה.

לתוכנה ממשק למערכת ה-ERP ומותקנות בה אפליקציות מתקדמות כגון OCR המאפשר המרה וחיפוש טקסט במסמך סרוק.