תיאום סיורים במכון

 

לקביעת סיורים במכון הטיהור ניתן לפנות לגב' ורד אלימלך .

מספר טלפון: 04-8410681

כתובת מייל: vered@haifa-wwtp.co.il .