שהסתיימו

  • מכרז פומבי מס' 4/2014 - אספקת פוליאלקטרוליטים לסחיטת והסמכת בוצה.
  • מכרז פומבי מס' 1/2015 - אספקת מערכת צנטריפוגה לסחיטת בוצה וציוד נלווה .
  • מכרז פומבי מס' 2/2015 - שדרוג לוחות חשמל מתקני חשמל ותאורה .
  • מכרז פומבי מס' 3/2015 - מכירת טנדר איסוזו דימקס S 2008 קבינה כפולה .