מקור והולכת השפכים

מקור השפכים
 
 
מכון הטיהור קולט ומטפל בעיקר בשפכים סניטריים ממקורות ביתיים. בנוסף קולט המכון שפכים תעשייתיים שמקורם במפעלים שבמרחב האיגוד. שפכי תעשייה מהווים כ- 15% מכלל השפכים המטופלים במכון. השפכים התעשייתיים המוזרמים למאספים ברשת השפכים הציבורית חייבים לעמוד בתקנות חוק העזר העירוני להזרמת שפכים תעשייתיים.
 
 
 
 
הולכת השפכים
 
  
הטיפול בשפכים מתחיל במערכות לאיסוף השפכים הנמצאות בכל הרשויות השייכות לאיגוד.
מערכת איסוף השפכים כוללת כ- 100 ק"מ של צנרת מאספים ראשיים וקווי סניקה בקטרים שונים עד 2 מטר. שאיבת השפכים והזרמתם לאתר מכון הטיהור במפרץ חיפה נעשית באמצעות 46 תחנות שאיבה המפוזרות במתחם האיגוד. השפכים מוזרמים אל מכון הטיהור דרך קווי הולכה תת קרקעיים וזורמים בדרך כלל בגרביטציה.
במכון הטיהור השפכים נשאבים לתהליכי הטיפול באמצעות שלוש משאבות בורגיות, בעלות ספיקה כוללת של 16,500 מק"ש לעומד של 13 מטרים.
בהמשך הטיפול השפכים מוזרמים לתהליכים השונים בתוך מכון הטיהור בזרימה גרביטציונית.
 
 

שוחת חלוקת השפכים במכון הטיהור