המעבדה במכון הטיהור

 
 

מעבדת מכון הטיהור עורכת בדיקות שונות לצורך פיקוח ובקרה על תהליכי הטיפול במכון הטיהור.

  • המעבדה מכינה דו"חות לסיכום תוצאות האנליזות ומספקת נתונים לגורמי פנים וחוץ.

  • המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי תקן ISO 17025:2004.
    מעבדת מכון הטיהור מבצעת מגוון רחב של בדיקות כימיות וביולוגיות ועוקבת באופן שוטף אחר תהליך טיהור השפכים.

  • לצורך זה מתבצעות בדיקות שגרתיות של דגימות הנלקחות לאורך כל שלבי תהליך הטיהור, חלקן מורכבות וחלקן אקראיות.

  • הפרמטרים הנבדקים כשיגרה בנוזל ובבוצה הם: מוצקים מרחפים וכלליים, מוצקים שוקעים, נפח בוצה שוקעת, הגבה, כלורידים, מוליכות חשמלית, צריכת חמצן ביוכימית, צריכת חמצן כימית, תרכובות חנקן, תרכובות זרחן, גופרה, בסיסיות וחומצות אורגניות נדיפות.

  • בנוסף מבצעת המעבדה את הבדיקות הכימיות והביולוגיות הנדרשות במתקני הפיילוט השונים המוקמים מדי פעם במכון לצורך בדיקת תהליכים חדשים.

  • המעבדה מצוידת במכשירי מדידה ואנליזה משוכללים, וקיים בה מערך לבדיקות מיקרוביאליות של אוכלוסיית הבוצה המשופעלת. ניתוח תוצאות הצפייה באוכלוסייה זו תורם להסקת מסקנות תפעוליות נכונות.

 
 

אוכלוסיית הבוצה המשופעלת כפי שהיא נראית במיקרוסקופ

 
צילום: ד''ר ורה פרוז'נסקי