שיקוע ראשוני

 

לאחר תהליך קדם האיוורור מוזרמים השפכים לשישה אגני שיקוע ראשוני שבהם שוהים השפכים מספר שעות (ראה תמונה).

שטח הפנים הכולל של אגני השיקוע הוא כ- 3,000 מ"ר.

במהלך השהיית השפכים באגנים שוקעים חלק מן המוצקים המרחפים ומסולקת צופת שומנית.

המוצקים השוקעים נאספים והם מהווים חלק מן הבוצה המצטברת במהלך הטיפול בשפכים ומטופלת בנפרד מן הנוזל, כפי שיובהר להלן בפרק העוסק בטיפול בבוצה.

במהלך השיקוע הראשוני ישנה הפחתה בכמויות החומרים המזהמים שנמצאים בשפכים.

תהליך השיקוע הראשוני מפחית בממוצע כ- 35% מהחומר האורגני הפריק ביולוגית (צח"ב), וכ- 55% מן המוצקים המרחפים שבשפכים הגולמיים.  

 
 

אגני שיקוע ראשוני