חיטוי מי הקולחין

 
 
  • במסגרת השדרוג של מכון הטיהור יש צורך לתכנן ולהקים מערך לחיטוי מי הקולחין, לצורך השמדה של כל החיידקים הפתוגניים הנמצאים במי הקולחין המופקים במט"ש.

  • נבדקו מספר חלופות לחיטוי מי הקולחין ובוצעו בדיקות מעבדה מרובות, בכדי לבחור את החלופה המתאימה לחיטוי מי הקולחין המופקים במט"ש חיפה.

  • המסקנה מכל הבדיקות שבוצעו היא שהחלופה המתאימה ביותר היא חיטוי מי הקולחין באמצעות תרכובות המכילות כלור.

  • האיגוד מקדם הקמה של מתקן החיטוי לטיפול בכל כמויות מי הקולחין המופקים במכון הטיהור.

 

 

מתקן ניסויי להכלרת מי הקולחין