התהליך הביולוגי

 
 

תהליך הבוצה המשופעלת הינו הטיפול הביולוגי העיקרי במכון הטיהור שתפקידו לסלק חומרים אורגניים מומסים מהשפכים.

 

  • התהליך מבוסס על ריכוז גבוה מאוד של חיידקים המפרקים את החומר האורגני שבשפכים והופכים אותו לפחמן דו חמצני ומים. ריכוז החיידקים הגבוה נשמר ע"י הזרמה חוזרת של חיידקים אל התהליך מאגני השיקוע השניוני.

  • תהליך הבוצה המשופעלת מתבצע במכון בשלושה אגני אוורור גדולים המחולקים לאגני משנה (ראה תמונה).

  • אגן אחד הינו ישן יותר ונבנה בעת השדרוג הראשון של המכון. שטח האגן הוא 3,720 מ"ר ויש בו ארבעה מערבלים ושמונה מאווררים בהספק כולל של 540 קילוואט.

  • שני אגנים נבנו בעת השדרוג השני של המכון. כל אחד מהם הוא בעל שטח של 4,824 מ"ר ובכל אחד מהם ארבעה מערבלים ושמונה מאווררים בהספק כולל של 1,320 קילוואט. 

  • האוורור דרוש לחיידקים כדי לספק להם את החמצן שבעזרתו הם מפרקים את החומר האורגני בתהליך של נשימה אירובית. 

  • אוורור האגנים נעשה כאמור באמצעות מספר רב של מאווררי שטח חשמליים, הפועלים אוטומטית בהתאם לריכוז החמצן הנדרש במים. 

  • הטיפול באגני הבוצה המשופעלת מביא להפחתה כוללת של כ- 98% מריכוז החומר האורגני הפריק ביולוגית (צח"ב), והפחתה כוללת של כ- 98% מריכוז המוצקים המרחפים שבשפכים הגולמיים. כלומר, השפכים העוזבים את התהליך מכילים רק כ- 2% מהמזהמים שהכילו לפני כניסתם למכון הטיהור.

  • בתהליך הבוצה המשופעלת שוהים השפכים כעשר שעות ולאחר מכן מוזרמים השפכים לתהליך השיקוע השיניוני.  

 
 

אגני האוורור של תהליך הבוצה המשופעלת