הרחקת תרכובות חנקן

 
  • מערכי הבוצה המשופעלת תוכננו כך שניתן לקיים בנוסף לפירוק החומר האורגני גם הרחקה חלקית של תרכובות חנקן.

  • תהליך הרחקת תרכובות החנקן הינו תהליך ביולוגי המכונה ניטריפיקציה - דניטריפיקציה (ראה משוואות בהמשך).

  • תהליך הניטריפיקציה, שבו מתחמצנת האמוניה שבשפכים לניטראט, מתרחש כל העת על ידי חיידקים מסוימים בשלבים המאווררים בשל נוכחות קבועה של חמצן.

  • לעומת זאת, בתהליך הדניטריפיקציה שבו הופכים הניטראטים לחנקן גזי, יש לקיים בקדמת האגנים אזור אנוקסי, חסר חמצן, בו מתבצע התהליך על ידי חיידקי דניטריפיקציה.

  • מקור הפחמן החיוני לתהליך הדניטריפיקציה הינו החומר האורגני שבשפכים ואילו תרכובות החנקן המחומצנות, המספקות את החמצן הדרוש לתהליך זה, מגיעות בעזרת סחרור פנימי שמבוצע ע"י מאווררי השטח.

  • האזור האירובי, בו מתבצעת עיקר הרחקת החומר האורגני וכן תהליך הניטריפיקציה, נמצא לאחר האזור האנוקסי ומהווה את רוב נפח האגנים.

  • באזור האנוקסי של האגנים מוצבים מערבלים איטיים שתפקידם לשמור את תערובת השפכים והביומסה בתרחיף, אך ללא החדרת חמצן העלול לפגוע בתהליך הדניטריפיקציה הזקוק כאמור לתנאים חסרי חמצן.

 
 

הרחקת החנקן בתהליכי ניטריפיקציה ודניטריפיקציה