שימוש בביוגז

 
 
  • גז המתאן הנוצר בתהליך העיכול האנאירובי נאסף ומאוחסן באוגר גז (ראה תמונה).
  • גז המתאן מהווה חומר בעירה טוב והוא משמש לייצור חשמל.
  • החשמל נוצר בעזרת 2 יחידות שלכל אחת מהן גנרטור ומנוע גז בהספק של 1250 קילוואט.
  • גז המתאן מספק כארבעים אחוזים מתצרוכת האנרגיה של מכון הטיהור.
  • מערכת זו ממחזרת את כל גז המתאן שנוצר במכון כדי להפיק ממנו אנרגיה.
  • במקרים חריגים עודפי הגז נשרפים.

 

 

אוגר הגז

 
 
 

מנוע לייצור חשמל מביוגז