עיכול הבוצה

 
 
  • הבוצה שמצטברת במכון מתהליך השיקוע הראשוני ומתהליך השיקוע השיניוני מכילה ריכוז גבוה של חומר אורגני שיש לייצב אותו כדי שניתן יהיה להשתמש בו כחומר גלם לדשן אורגני.

  • הטיפול לייצוב הבוצה נעשה באמצעות שמונה אגני התעכלות סגורים בעלי גג צף. הגג הצף מונע נוכחות של אוויר מעל הבוצה ומייעל את תהליך הייצוב. 

  • האגנים פועלים בטמפרטורה מזופילית, כלומר, נשמרת בהם טמפרטורה קבועה של כ- 35 מעלות צלסיוס.

  • שיטת ייצוב הבוצה היא ביולוגית אנאירובית, כלומר פירוק החומר האורגני נעשה על ידי חיידקים ללא נוכחות של חמצן.

  • תהליך הפירוק האנאירובי הוא דו-שלבי, כל שלב נעשה ע"י חיידקים שונים, ובמהלכו משתחררים הגזים מתאן ופחמן דו-חמצני. זמן השהיה של הבוצה באגני ההתעכלות הוא כשבועיים.

  • הבוצה המעוכלת היוצאת מאגני ההתעכלות מכילה מים שנוצרו בתהליכי הפירוק הביולוגיים ולכן היא דלילה ומכילה רק 2-3% מוצקים.

  • הבוצה המעוכלת מועברת למכונות סחיטה כדי להקטין את נפחה ולאפשר את שינוע הבוצה להמשך טיפול באתרים המרוחקים ממכון הטיהור.

 
 

אגני עיכול בוצה