סילוק הבוצה והפיכתה לדשן

 
 
  • הבוצה המרוכזת לאחר הסחיטה מכילה כ- 18% מוצקים, מתוכם כ- 75% מוצקים נדיפים.

  • כמות הבוצה השנתית שמייצר מכון הטיהור עומדת על כ- 70 אלף טון.

  • הבוצה הסחוטה מועברת בעזרת משאיות לשני אתרי המשך טיפול המרוחקים ממקומות ישוב.

  • באתרים אלה עוברת הבוצה תהליך של קומפוסטציה המתבצע ע"י קבלן משנה.

  • תהליך הקומפוסטציה הינו תהליך תסיסה ביולוגי המלווה ביצירת חום שהופך את הבוצה לחומר הומוגני, סטרילי וידידותי לסביבה.

  • בסיום התהליך התוצר הסופי משווק כדשן לחקלאות.

  • בצורה כזו ממוחזרת הבוצה ואינה מהווה מטרד סביבתי.

 
 

אתר קומפוסט להפקת דשן לחקלאות