סחיטת הבוצה

 
 
  • הבוצה העוברת פירוק אנאירובי באגני העיכול אינה מתפרקת לחלוטין אך הופכת לחומר ידידותי יותר לסביבה.

  • בתהליך העיכול נוצרים מים ולכן הבוצה הינה דלילה מדי מכדי לשנע אותה לאתרי המשך הטיפול.

  • כדי לרכז את הבוצה מתבצעת סחיטה של הבוצה באמצעות שמונה מסנני סרט לחץ ושלוש צנטריפוגות (ראה תמונה) אשר מקטינים את נפח הבוצה פי 5-7, דבר המאפשר את שינוע הבוצה לאתרי יצירת הקומפוסט.

* ראה תרשים מצורף ליעילות סחיטת הבוצה.

 

צנטריפוגה לסחיטת בוצה

 
 
 
 
 

יעילות סחיטת הבוצה בחמש השנים האחרונות