הסמכת הבוצה

 
 
  • את הבוצה מתהליך השיקוע השניוני, שהיא דלילה יחסית, יש להסמיך לפני הטיפול בה.

  • הסמכת הבוצה השניונית נעשית באמצעות שבע מכונות הסמכת סרט גרביטציוניות (GBT).

  • ההסמכה נעשית ע"י הוספת פולימר (פלוקולנט).

  • במהלך תהליך ההסמכה עולה ריכוז המוצקים עד לכ- 5% מנפח הבוצה.

 
 
 

מכונת סרט להסמכת בוצה