איכות שפכים

הרכב השפכים הגולמיים

 
  • השפכים הגולמיים מכילים 99.9% מים ורק 0.1% חומרים מוצקים.

  • מתוך החומרים המוצקים, 30% הינם חומרים אנאורגניים, בעיקר מלחים, ו- 70% הינם חומרים אורגניים.

  • החומרים האורגניים שבשפכים מכילים בממוצע 50% חלבונים, 40% פחמימות ו- 10% שומנים.

  • תפקידו העיקרי של מכון הטיהור הוא לסלק את החומרים האורגניים מהמים.

  • המוצקים בשפכים מורכבים מחומרים מרחפים וחומרים מומסים.

  • החומרים המרחפים מסולקים בשיטות מכניות ואילו בחומרים המומסים מטפלים בשיטות ביולוגיות כפי שהובהר בפרקים הקודמים.

      בטבלה הבאה מוצגים פרמטרים מאפיינים של השפכים הגולמיים בשנים האחרונות.

 

הרכב ממוצע של השפכים הגולמיים שהוזרמו למכון הטיהור