איכות מי הקולחין

 
 
  • השפכים המטופלים מכונים מי קולחין. מכון הטיהור מפיק בשנה כ- 35 מיליון מ"ק מי קולחין.

  • איכות קולחי המכון היא טובה מאוד, בעיקר ביחס לסילוק תרכובות אורגניות מהשפכים הגולמיים.

  • איכות מי הקולחין בשנים האחרונות מובאת בטבלה המצורפת.

  • מי הקולחין משמשים להשקייה. רוב מי הקולחין מוזרמים בצינור על ידי חברת מקורות לעמק יזרעאל ונאגרים שם במאגרי תשלובת הקישון שנפחם הכולל הוא כ- 25 מיליון מ"ק.

  • בעונת הקיץ משמשים מי הקולחין להשקייה חקלאית.

  • חלק קטן ממי הקולחין משמש להשקיה בשדות קיבוץ יגור הסמוכים למכון הטיהור.

 

 

איכות מי הקולחין המופקים במכון הטיהור (ממוצעים שנתיים)

  

 

השקיית שדות חמניות במי קולחין