חדשות והודעות

יוקם מתקן לסינון וחיטוי להפקת קולחין במכון טיהור חיפה

חדשות והודעות