פרופיל האיגוד

  • באיגוד ערים אזור חיפה-ביוב מאוגדות שמונה ערים והן: חיפה, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית ים, שפרעם, נשר וטירת הכרמל. כל הערים האלה מזרימות את השפכים שלהן למכון הטיהור.

  • מכון הטיהור מטפל בנוסף בשפכים של: מועצה אזורית זבולון, מועצה מקומית רכסים, מועצה מקומית אעבלין, מושב כפר חסידים, קיבוץ אפק, ישוב קהילתי עדי, מצפה הרדוף, בתי הזיקוק לנפט, מפעל כרמל אוליפנים, מפעל דשנים וחומרים כימיים, מפעל חיפה כימיקלים, מפעל גדיב ומפעל גדות ביוכימיה.

  • האיגוד מנוהל על ידי מועצת האיגוד שחברים בה נציגים מכל הרשויות השותפות באיגוד. מועצת האיגוד מונה 14 חברים וישיבות המועצה מתקיימות באופן סדיר במכון הטיהור.

  • מלבד החברים הקבועים, מוזמנים לישיבות מועצת האיגוד משתתפים נוספים הממלאים תפקידי מפתח באיגוד. בישיבות אלה מקבלים החברים דיווח על הנעשה בתקופה שחלפה, נידונות תכניות פיתוח, מתקבלות החלטות בנושאים שונים כגון: השקעות, עבודות, פיתוח, תקציב רגיל, תקציב פיתוח, דו"חות כספיים, היטל ביוב ואישור החלטות ועדות האיגוד.

  • על יד מועצת האיגוד פועלות שתי ועדות משנה העוזרות בניהול האיגוד, ועדת מכרזים וועדת ביקורת.

  • תקציב האיגוד לשנת 2015 עמד על כ- 63 מיליון ₪ ותקציב הפיתוח עמד על כ- 33 מיליון ₪.

  • בשנת 2014 טיפל מכון הטיהור ב- 35,800,000 מ"ק של שפכים. כמות השפכים היחסית שהוזרמה ע"י הרשויות החברות באיגוד מובאת בתרשים להלן.

 

 

חלקן היחסי של הרשויות בכמויות השפכים שהוזרמו למכון הטיהור בשנת 2011 (מ"ק)