הסטוריה

 

  • מכון הטיהור של איזור חיפה נבנה בשנת 1961 והינו מכון טיהור השפכים הראשון שהוקם בישראל.

  • הטיפול בשפכים היה ביולוגי והתבסס על שיטת המירבגים הביולוגיים וטיפול בבוצה (ראה תמונה מצורפת).

  • המכון יועד תחילה לשרת אוכלוסייה של עד 225 אלף נפש ולכן תוכנן לטפל בכמות שפכים שלא תעלה על 30,000 מ"ק ליממה.

  • המכון פעל לפי תכנון זה במשך כעשר שנים.

  • באמצע שנות השבעים הורחב המכון כדי לשרת אוכלוסייה של עד 550 אלף נפש. לכן תוכנן המכון לקליטת שפכים בספיקה ממוצעת של 80,000 מ"ק ליממה. כמו כן הוסף לו מערך לטיפול ביולוגי בשיטה מתקדמת יותר של בוצה משופעלת.

  • עם הגידול באוכלוסייה והדרישות לטיפול מתקדם יותר בשפכים, הוחל בשנת 1994 בפעולות להרחבה נוספת ושדרוג המכון.

  • פעולות השדרוג כללו מעבר לטיפול בכל השפכים בשיטת הבוצה המשופעלת והגדלת ספיקת התכן הממוצעת ל- 120,000 מ"ק ליממה.

 
להלן הפרמטרים לתכנון והרחבת המכון:
 
 
אוכלוסייה
815,000 נפש
ספיקה יומית ממוצעת:
120,000 מק"י
ספיקה יומית מרבית:
150,000 מק"י
ספיקת שיא שעתית:
9,000 מ"ק/שעה
עומס צח"ב:
70 טון ליום
עומס צח"כ:
168 טון ליום
עומס מוצקים מרחפים: 
72 טון ליום
עומס חנקן כללי:
10 טון ליום
 
 
  • בשנת 2002 הסתיימו מרבית פעולות הרחבת המכון בעלות כוללת של כ- 170 מיליון ₪.

  • בימים אלה נערך האיגוד לשדרוג נוסף של המכון על מנת שיוכל לעמוד בדרישות החדשות והמחמירות של איכות מי קולחין ממכוני טיהור בישראל.

 
 

המכון לטיהור שפכים לאחר הקמתו בשנת 1961 

ניתן לראות את המירבדים הביולוגיים  אגני עיכול הבוצה ושדות ייבוש הבוצה