הנהלת האיגוד

מר עמי בן חיים
מנכ"ל האיגוד
דו''אל: ami@haifa-wwtp.co.il
 
מר שבתאי חיימוביץ
מנהל קווי הולכה אחזקה ולוגיסטיקה
דו''אל: shabtai@haifa-wwtp.co.il
 
מר בוריס איזנברג
מהנדס חשמל ראשי
דו''אל: borisaiz@haifa-wwtp.co.il
 
   מר רן פרנקל
מנהל תפעול
דו"אל: ranf@haifa-wwtp.co.il
 
מר טל רייסמן
ממונה פרוייקטי פיתוח והתקשרויות
דו''אל: talr@haifa-wwtp.co.il
 
מר יורם לינדר
מנהל איכות סביבה ותהליכים
 
גב' רויטל פרפרי
מנהלת כספים