איגוד ערים אזור חיפה ביוב אחראי על איסוף וטיפול בשפכים של העיר חיפה רבתי ושל ערים וישובים הסמוכים לה.
המכון מטפל בכל יום בכמאה אלף מטרים מעוקבים של שפכים בתהליכי טיהור ביולוגיים מתקדמים.
השפכים המטופלים משמשים להשקיה חקלאית ובכך נחסכים למשק המים הישראלי כ-35 מיליון מ"'ק מים בשנה.